Muzejní zahrada, Milevsko

Zobrazit info

Důležitou součástí návrhu muzejní zahrady je předsazená dřevěná fasáda ze svisých lamel, která obaluje kompletně cele dvorní průčelí vč. nešťastné přístavby secesního domu. Pochozí plochy jsou navržené z kamenné dlažby s travnatou spárou, aby bylo možné vsakování vody a vytvořilo se příjemné mikroklima. Kolem původních stromů jsou koncipovány travnaté kruhy tak, aby byl ochráněn jejich životní prostor. Podél “dřevěné opony” je navržena travnatá plocha s efektem jarních/podzimních cibulovin. Muzejní zahrada bude oplocena a areál bude v nočních hodinách uzamčen. Součástí zahrady je i depot pro historický kočár, cenný exponát muzea. Depot je navržen jako jednoduchá stavba s pultovou střechou a režným zdivem z šedobílých cihel. Systém zdění s mezerami umožní návštěvníkovi vidět kočár ikdyž bude pavilón zavřen.

Muzejní piazzeta - prostranství je navrženo jako nová promenáda. Dominantou tohoto prostoru bude autorská obytná socha, která bude umístěna v čele ulice. V prostoru promenády se dále nachází studna s pumpou. U studny je navržena dřevěná lavice a pumpa bude doplněna novými prvky z nerezavějící oceli. V dlažbě jsou navrženy žlábky, které budou odvádět vodu do muzejní zahrady, kde se bude vsakovat. Doplňkově je navržena obnova “mlékomatu” a telefonní budky.

Místo:
Milevsko
Návrh:
2017
Autor:
Jakub Chvojka
Rozpočet:
7,5 mil. Kč