Svatováclavský lom, Klatovy

Zobrazit info

Extenzivní koncept sleduje udržení určité divokosti lokality a zároveň vytváří nové příležitosti k pobytu. Nenavrhujeme zútulňování a okrašlování přírody. Nezabýváme se celou plochou území rovnoměrně. Cíleně vybíráme pouze exponované partie z hlediska provozu a pobytu. V těchto jednotlivých případech následně koncipujeme nové partie včetně vegetace.

Jedná se o místo s nejkrásnějším výhledem na klatovské věže. Navrhujeme zde lineární vyhlídkový objekt, který svou modelací reaguje na topografii skalní stěny. Velká vyhlídka má ambici být prostornou a otevřenou promenádou, která je zavěšena na skále. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci, která je založena na mikropilotech pod horním okrajem skály. Hlavní část vyhlídky se schodištěm má podobu velké konzoly vyložené nad vodní hladinu.

Místo:
Klatovy
Návrh:
2019
Autor:
Jakub Chvojka
Vizualizace:
Tomáš Popelinský