Park pro novou filharmonii, Ostrava

Zobrazit info

Navrhujeme městský park založený na výrazném konceptu tří prvků – altán, pyramida a jezero. Trojice zmíněných útvarů je organicky propojena s hlavní promenádou v parku. Tento celek tvoří společenské těžiště parku, které ovíjí široká cesta oválného tvaru. Centrální ovál definuje park jako svébytný prostor s vlastním programem. Hlavní promenáda spojuje významné veřejné objekty a instituce v přímém sousedství parku. Hlavní vstupy do parku mají podobu městských bosketů. Hlavní bosket - galerie je rozprostřen mezi budoucí filharmonii a kostel. Mimo centrální ovál lze vstoupit do prostoru “Židovských zahrad” a “Zahrad u nemocnice” s odlišným měřítkem a specifickou atmosférou.

Místo:
Ostrava
Návrh:
2022
Autoři:
Jakub Chvojka, Marek Holán
Spolupráce:
Vendula a Jiří Markevičovi