Terminál, Opařany

Zobrazit info

Veřejný prostor centra je strukturován na více subprostorů a reaguje tak mimo jiné na intenzivní motorovou dopravu na komunikaci I. třídy, potřeby místní komunity, provoz venkovského autobusového nádraží, potřeby úřadu s poštou a další praktické kontexty.

HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR
Prostor je orámován ze dvou stran stromořadími a z třetí strany je na provozním a výškovém rozhraní situován nový terminál. Stavba oddělující dopravní a rekreační prostor bude sloužit jako čekárna pro cestující a zároveň jako zázemí pro komunitní akce, pracovně proto nese označení “komunitní terminál”. Vlastní parter je tvořen často sečeným, obytným trávníkem, který je vymezen chodníkem z kamenné dlažby. Ostatní zpevněné plochy jsou navrženy z kamenné dlažby s travnatou spárou (vedlejší plochy, parkovací stání). Pevný nábytek je použit velmi úsporně, další prvky budou mobilní a dočasné podle aktuální potřeby.

OVOCNÝ SAD
Zmíněná stromořadí jsou součástí motivu ovocného sadu, tedy výrazného a tradičního prvku české vesnice. Původně byly ovocné sady vně stavení za humny, nikoliv uprostřed na návsi. V rámci návrhu je tento prvek vědomě přenesen do centra tak, aby vizuálně sjednotil roztříštěný prostor a posílil identitu venkovské krajiny.

KOMUNITNÍ TERMÍNÁL
Obdélná stavba je navržena jako střecha o rozměrech 35 x 10m a samostatné zázemí, které zahrnuje bistro a sociální zařízení. Realizace stavby předpokládá přeložku plynovodu a elektrického vedení.

Místo:
Opařany
Návrh:
2020
Projekt:
2021
Autor:
Jakub Chvojka