Terminál, Opařany

Zobrazit info

Veřejný prostor centra je strukturován na více subprostorů a reaguje tak mimo jiné na intenzivní motorovou dopravu na komunikaci I. třídy,

Centrální prostor
Veřejný prostor v centru obce bude sloužit k pobytu lidí včetně různých akcí místní komunity. Prostor je cloněn ze dvou stran stromořadími a z třetí strany je na výškovém a provozním zlomu situován objekt terminálu. Tato stavba odděluje dopravní prostor (komunikace I/29, autobusové nádraží) od obytného prostoru. Vlastní parter bude tvořen často sečeným, obytným trávníkem, který je vymezen chodníkem z kamenné dlažby. Ostatní zpevněné plochy budou z kamenné dlažby s travnatou spárou (vedlejší plochy, parkovací stání). Pevný nábytek bude použit velmi úsporně, návrh předpokládá tři nebo čtyři velké atypické lavice, ostatní prvky budou mobilní a dočasné dle aktuální potřeby.

Venkovský dopravní terminál
Kryté nástupiště s bistrem a toaletami bude sloužit veřejné autobusové dopravě a zároveň místní komunitě jako zázemí při společenských a kulturních akcích. Pravidelná obdélná stavba o rozměrech 35x10m a světlé výšce 3,5m se skládá ze střechy a bistra s toaletami. Monolitická střecha je nesena ocelovými sloupy rozmístěnými v modulu 5 x 5m. Na střeše se předpokládá extenzivní vegetace bez pravidelné údržby. Realizace terminálu předpokládá přeložku vzdušného vedení elektřiny a středotlakého plynovodu v délce cca 40m. Objekt terminálu zahrnuje přípojky vody, kanalizace, elektřiny a venkovní elektrorozvaděč pro společenské akce.

Jižní komunikace před prodejnou
Parkování a vozovka před prodejnou potravin jsou navrženy v nové, zúžené dispozici. Po celé délce je zřízen nový chodník. Vozovka je částečně zvednuta tak, aby byla posílena bezpečnost chodců. Motorová doprava je změněna na jednosměrný pohyb.

Ovocný sad
Výše zmíněná stromořadí jsou součástí motivu ovocného sadu, tedy výrazného a tradičního prvku české vesnice. Původně byly ovocné sady vně stavení za humny, nikoliv uprostřed na návsi. V rámci návrhu je tento prvek vědomě přenesen do centra tak, aby vizuálně sjednotil roztříštěný prostor a posílil identitu venkovské krajiny.

Místo:
Opařany
Návrh:
2020
Projekt:
2021
Autor:
Jakub Chvojka