Terminál, Opařany

Zobrazit info

Centrální prostor
Veřejný prostor v centru obce bude sloužit k pobytu lidí včetně akcí místní komunity. Prostor je cloněn ze dvou stran stromořadími a z třetí strany je na výškovém a provozním zlomu situován objekt terminálu. Tato stavba odděluje dopravní prostor (komunikace I/29, autobusové nádraží) od obytného prostoru. Vlastní parter bude tvořen často sečeným, obytným trávníkem, který je vymezen chodníkem z kamenné dlažby. Ostatní zpevněné plochy budou z kamenné dlažby s travnatou spárou (vedlejší plochy, parkovací stání). Pevný nábytek bude použit velmi úsporně, návrh předpokládá tři nebo čtyři velké atypické lavice, ostatní prvky budou mobilní a dočasné dle aktuální potřeby.

Venkovský dopravní terminál
Kryté nástupiště s bistrem a toaletami bude sloužit veřejné autobusové dopravě a zároveň místní komunitě jako zázemí při společenských a kulturních akcích. Pravidelná obdélná stavba o rozměrech 35x10m a světlé výšce 3,5m se skládá ze střechy a bistra s toaletami. Monolitická střecha je nesena ocelovými sloupy rozmístěnými v modulu 5 x 5m. Na střeše se předpokládá extenzivní vegetace bez pravidelné údržby. Realizace terminálu předpokládá přeložku vzdušného vedení elektřiny a středotlakého plynovodu v délce cca 40m. Objekt terminálu zahrnuje přípojky vody, kanalizace, elektřiny a venkovní elektrorozvaděč pro společenské akce.

Místo:
Opařany
Návrh:
2020
Projekt:
2021-2022, vydáno SP
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Tomáš Fuit - stavebně-technické řešení
Konstrukce:
Miroslav Zikmund
Květinový návrh:
Jakub Holub
Vizualizace:
Tomáš Popelinský