Park pro Rejnoka, ČB

Zobrazit info

Inspirace rejnokem a mořským světem - barevnost, struktury, abstrakce. Namísto klasických stavebních konstrukcí a drobných staveb je v parku pouze "tvarován" terén mořského dna v němž se vyskytují různé prohlubně a zvlnění. Ty ukrývají zázemí parku s kavárnou a toaletami, herní prvky pro děti, skatepark, lagunu s vodními rostlinami a další.

Obří rejnok s náročným stavebním programem potřebuje prostor. Pomocí modelace terénu a vegetace je proto park opticky zvětšen. Jádro parku tvoří volný obytný palouk a jezero s nábřežím, kolem jádra se ovíjí promenáda a vnější sportovní okruh. Terénní úpravy jsou navrženy s nulovou bilancí tak, aby nebyla zemina odvážena z místa.

Místo:
České Budějovice
Návrh:
2012
Autoři:
Jakub Chvojka, Vladi Eileen Rosolová
Spolupráce:
Radek Dragoun, Marek Holán
Vizualizace:
Miloč Zajíc
Rozpočet:
40 mil. Kč