Zámecký areál, Němčice

Zobrazit info

Němčická zámecká zahrada je výtvorem člověka a vznikla díky jeho spolupráci s přírodou. Není možné vytvořit repliku zahrady, která zde byla v minulosti. Jednak se nedochovala dostatečná dokumentace, jednak má vzniknout dílo pro současné využití. Nemůžeme navrhnout rekonstrukci historického parku v detailu, ale usilujeme o celistvé naladění prostoru, kde bude možno pocítit ducha místa.

Současný stav - terén uvnitř “zahrady” je dnes relativně lépe prostupný především díky současnému chovu ovcí. Keřové patro a menší průměry náletových dřevin byly odstraněny. Druhová a věková skladba současných stromů není pestrá a chybí především mladší generace stromů, která by v budoucnu tvořila skelet porostu. V kompozici chybí exotické a zajímavé taxony. Stavební konstrukce jednotlivých objektů a prvků jsou významně degradovány nebo jsou již zcela rozpadlé, např. oranžerie byla zničena již v 50. letech. Vodní režim v území je nutné řešit. Cetní síť neexistuje. Ohradní zeď o celkové délce 600m je též v havarijním stavu. Zámecká zahrada je součástí širšího historického areálu.

Návrh obnovy areálu a následnou projektovou dokumentaci jsme vytvořili pro potomky původních majitelů. Obnovujeme propojení s minulostí a zároveň s okolní krajinou - komponování porostní struktury vč. bylinných podrostů, nový vodní režim, obnova podzámeckého rybníku, založení dalších dvou rybníků severně od zahrady, cestní síť, záchrana původní drobné architektury, nové stavební konstrukce atd.

historické foto - archív investora

Místo:
Němčice
Návrh:
2019
Projekt:
2021, vydáno SP
Autor:
Jakub Chvojka
Konstrukce:
David Chmelík
Arboristika:
Zdeněk Kovařík
Vizualizace:
Jakub Holub
Rozpočet:
20 mil. Kč