Sv. Ludmila, Mělník

Zobrazit info

LUDMILA
Roku 882 přijala Ludmla křest se svým manželem Bořivojem I., s nímž měla nejméně šest dětí. Své vnuky Václava a Boleslava vychovávala od malička a po smrti svého syna Vratislava jí byla svěřena výchova budoucího knížete Václava. Drahomíra, snacha Ludmily, řídila zemi namísto Václava do doby než byl schopen vládnout. Mezi oběma ženami a jejich přívrženci sílil spor. Podle legendy Ludmilu uškrtili Drahomířiny sluhové Tunna a Gommon jejím vlastním závojem na Tetíně. Ludmila byla svatořečena ve 12. století a závoj se stal jejím symbolem a tributem.

LUDMILIN ZÁVOJ
Ludmila - silná žena - ženský princip a energie - měkkost - přijetí - horizontála, nikoliv vertikála (mužský princip). Závoj je koncipován jako objekt ve tvaru jednoduché smyčky, ale v běžné perspektivě člověka se jedná o spirálu, která stoupá vzhůru k nebi. Tvar objektu může rovněž odkazovat na symbol ryby, který je však výrazný především na výkresu shora, nikoliv ve skutečnosti.

TAJEMNÁ ZÁŘE
Závoj je navržen z bílé, resp. světlé betonové směsi a uvnitř betonového objektu budou obsaženy luminiscenční částice. V denních hodinách tedy bude bílý objekt kontrastovat s tmavším okolím a v noci bude tajemně světélkovat bílým světlem bez připojení na elektrickou energii.

GRAFIKA NA ZÁVOJI
Grafický motiv Míly Fürstové je situovaný na horním konci závoje a odkazuje na chování látky, resp. textílie. Grafika přebíhá plynule z horní plochy na boční nebo obráceně. Vlastní grafika je koncipována jako stuha ukazující život Ludmily a též jejího vnuka Václava, kterého je možné vidět jako pokračování Ludmiliny energie, jejího chápání univerza. Srozumitelnou grafikou se objekt obrací na lidi, chce oslovit děti, ukazuje patronku babiček.

MATERIÁLY
Volba současných a progresivních materiálů jako je luminiscenční, bílý beton, se opírá o vnímání Ludmily jako progresivní ženy, která přijala křesťanství se svým mužem a svým dalším jednáním a směrováním vnuka Václava určila další vývoj země. Navržený “Závoj” ukazuje na Ludmilinu sílu, odhodlání a pevnost.

Místo:
Mělník
Návrh:
2020
Autoři:
Jakub Chvojka, Míla Fürstová