Komenského park, Kolín

Zobrazit info

Navrhujeme Městskou zahradu s obnoveným zahrazením a možností režimu otvíracích hodin. Komenského park je možné proměnit v obytnou zahradu s bylinami, tichým vodním zrcadlem, promenádou podél kláštera a velkými rekreačními trávníky. Hlavní brána do zahrady z Kutnohorské ulice je součástí piazzety z kolínské dlažby. V místě panoramatického výhledu s dominantou chrámu sv. Bartoloměje je navržena kavárna. Jižně od konventu je koncipován ovocný sad jako prostor kontemplace a jako vzpomínka na bývalou klášterní zahradu.

Místo:
Kolín
Návrh:
2018
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Markéta Holotová