Jsme architekti. Naši práci zakládáme na fenomenologii místa a na vztahu s investorem. Přejeme si, aby se námi vytvořené místo stalo samozřejmou součástí světa. Pokud budete mít pocit, že námi nově navržený prostor je tu od nepaměti, přinesete do našeho ateliéru radost. Pracujeme od skici až po autorský dozor na stavbě.

Architektura je služba. Architekt je průvodcem investora. Většinou provázíme investora všemi fázemi projektu od návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona, až po autorský dozor při realizaci. Naše působení je široké a máme zkušenosti s navrhováním a realizací velmi rozdílných úloh, jako je pěší zóna, altán, prastará náves, náhrobek, venkovské komunitní centrum spojené s muzeem, Boží muka, privátní zahrada, fontána, historický park nebo náměstí.

Krajinářský architekt je suverénní architekt, který pracuje celostně, navrhuje promenády, nábřeží, náměstí, parky, areály pro děti, historické krajinářské areály, řeší management krajiny, spolupracuje na trasování liniových staveb v krajině nebo se úspěšně účastní architektonických soutěží na nové městské čtvrti. Máme ambici ukazovat na tento rozsah a podstatu profese.

Krajinářská architektura je architektura.

Krajinářská architektura existuje, protože jí slouží krajinářští architekti, nezávisle na jejich institucionálním vzdělání a portfoliu. Krajinářská architektura není tvorba zeleně, okrasné zahradnictví nebo dodatečné dekorování. Stavba krajinářské architektury (např. náměstí, park, nábřeží) je komplexní dílo a nelze jej zužovat na jednu vrstvu vegetace. Ovšem zahradnická dodávka v rámci stavby je pro projekt esenciální vrstva, protože je velmi subtilní a zpětně ukazuje na kultivovanost investora a kulturu stavění obecně.

Náš tým

Jakub Chvojka, hlavní architekt

Autorizovaný architekt pro obory krajinářská architektura a architektura. Od r. 2005 vede samostatnou praxi svobodného architekta, od r. 2011 působí ve studiu CHVOJKA/architekt. Inicioval vznik plzeňské skupiny Zapálení na podporu moderní a  současné architektury. Dlouhodobě pracoval na tématu pohraničí jako krajiny se silným potenciálem. Byl členem Autorizační rady České komory architektů (2016 - 2019). Je spoluautorem Manifestu krajinářské architektury.

Jakub Holub, designér

V roce 2016 úspěšně ukončil studium krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně. V ateliéru pracuje od začátku roku 2019.

Externí spolupracovníci

Radek Dragoun    autorizovaný architekt, spoluautor několika dokončených staveb
Petr Zítek    autorizovaný inženýr - dopravní stavby
Marek Holán    autorizovaný architekt - krajinářská architektura
Markéta Holotová    architektka
František Popelka    stavební inženýr

Bývalí spolupracovníci

Vladi Eileen Rosolová    architektka (Austrálie)
Miloš Zajíc    grafik, 3D grafik (Island)
Helena Lihanová    architektka


Ocenění a soutěže

2018 | Česká cena za architekturu

Cena společnosti Velux za práci s denním světlem
Centrum Caolinum Nevřeň

2017 | Cena Klubu za starou Prahu

Finalista Ceny klubu za starou Prahu 2016 (neoficiální 2. místo dle získaných bodů)
Centrum Caolinum Nevřeň

2015 | Grand Prix - Národní cena za architekturu

Mezinárodní soutěžní porota ocenila stavbu čestným uznáním v kategorii Novostavba
Centrum Caolinum Nevřeň

2015 | Tetín - Revitalizace historického jádra obce

Nezávislá soutěžní porota ocenila návrh druhou zvýšenou cenou (první nebyla udělena)
Otevřená, dvoukolová architektonická soutěž

2005 | Europan 8 - Cukrovarská, Plzeň

Mezinárodní soutěžní porota udělila návrhu "Honorable mention"
Mezinárodní urbanistická soutěž; autoři – Radek Dragoun, Jakub Chvojka, Martin Spěváček, Jaromír Veselák

2000 | Lávka pro pěší a cyklisty Karlín - Holešovice v Praze

Užší výběr poroty – postoupilo 12 návrhů z celkového počtu 58 soutěžních návrhů
Architektonická soutěž / autor: Jakub Chvojka, konstrukce: Ing. Porkát, Ing. Vorschneider


2017 | Vstupní areál Botanické zahrady Hlavního města Prahy

Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh; člen soutěžní poroty - porota pracovala ve složení: Ján Stempel (předseda), Petr Hrůša, Kamil Mrva, Jakub Chvojka, Pavla Melková, Bohumil Černý, Eduard Chvosta

2016 | Nádražní - Městská třída ve Žďáře nad Sázavou

Architektonická soutěž o návrh; člen soutěžní poroty - porota pracovala ve složení: Jan Jehlík (předseda), Jakub Chvojka, Pavel Jura, Zdeněk Navrátil, Josef Klement

2009 | Nečín - krajina a místo

Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh; příprava soutěže, člen soutěžní poroty - porota pracovala ve složení: Jaroslav Wertig (předseda), David Vávra, Jakub Chvojka, Petr Velička, Eva Zihutová, Josef Kaiser, Luděk Zirhut

2002 | Nový městský park U Ježíška v centru Plzně

Architektonicko-krajinářská soutěž; příprava soutěže, člen soutěžní poroty - porota pracovala ve složení: Ivan Vorel (předseda), Otakar Kuča, Ivar Otruba, Jiří Plos, Jakub Chvojka, Milan Svoboda, Lumír Aschenbrenner


Publikace

Videa

2018 | Česká cena za architekturu

Cena společnosti Velux za práci s denním světlem - Centrum Caolinum Nevřeň