Knihovna, Milevsko

Zobrazit info

Požadavky plynoucí ze zadání města vnímáme jako nesplnitelné vůči možnostem domu bývalé radnice, ale pokládáme je za aktuální a oprávněné. Dlouho jsme o takto nastavené úloze přemýšleli a rozhodli se městu nabídnout širší řešení. Zahrnuli jsme do návrhu i další dva domy, které jsou v majetku města a jejich současné využití je z našeho pohledu problematické. Jedná se o objekt dnešní městské policie a o přístavbu spořitelny k secesnímu domu (Muzea maškar). Vytvořili jsme ideový návrh, který uvádí tyto tři objekty do souvislostí a rovněž se zabývá navazujícím městským prostorem.

Důvody extenzivního návrhu:
1/ Důsledné splnění požadavků města na knihovnu, které přesahují prostorové nároky bývalé radnice.
2/ Perspektivní využití dvou problematických objektů - dům městské policie, přístavba muzea (spořitelna).
3/ Živý areál v centru města - dětská knihovna a Muzeum maškar propojené muzejní zahradou.
4/ Využití historického skeletu města pomocí aktivní městské instituce, která nabízí nejen knihy.
5/ Oživení městského veřejného prostoru.


Místo:
Milevsko
Návrh:
2017
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Markéta Holotová
Rozpočet:
55 mil. Kč