Staronové centrum, Tetín

Zobrazit info

- klenuté, travnaté návrší je nepravidelně vymezeno (lokováno) mohutnými duby a lípami, které jsou propojeny s vysokými horizonty okolní krajiny; - klenuté, travnaté návrší se opírá o kamennou strukturu masivních bloků (skelet), která prostupuje všechny povrchy bez rozdílu; - hledání ducha prastarého návrší bez okázalosti a patosu

Místo Tetín, stejně jako jiná místa, je jedinečné. Při utváření a dotváření takového místa musí být uplatňován jedninečný, resp. individuální přístup, který v ideálním případě není sentimentální. Koncept návrhu musí usilovně vycházet z kontextu. Návrh dlažeb, povrchů, mobiliáře, typu osvětlení a všeho ostatního je individuální odpovědí na fenomén místa, jedná se tedy o atypická řešení resp. kombinaci typových a atypových řešení. Návrh používá tradiční materiály kámen, dřevo a vegetaci.

Nový povrch náměstí je navržen v jedné výškové úrovni s výjimkou komunikace III. třídy, která je oddělena kamennou obrubou. Široké pásy, obytná zóna pro pěší a automobily, rámují centrální plochu a jsou navrženy v kamenné dlažbě (obdélný formát 10/25-10/40cm). Centrální plocha, obytná zóna pouze pro pěší, je vymezena dubovými patníky a tvoří jí masivní kamenné bloky (obdélný formát 20/50-20/80cm) v kombinaci s travnatou plochou. Dlažba je kladena na způsob štětové dlažby na výšku tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepšího provázání mezi kameny a aby volně ložené kameny byly v terénu pevně usazeny. Okraje centrální plochy jsou vyskládány na úzkou travní spáru a do středu plochy bloků ubývá a přibývá trávy. Touto proměnlivostí se posiluje i záměr měkce modelováného vyklenutí centrální plochy (v řezu je terén lukovitě prohnut) - viz příčný řez náměstím. Návrh předpokládá použití pouze dvou vizuálních kvalit kamenů - 1/ kamenné bloky v trávě, zídky, 2/ jízdní pruhy, kašna, vodní nádrž.

Místo:
Tetín
Návrh:
2015
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Radek Dragoun, Helena Lihanová