Centrální park, Most

Zobrazit info

Profesor Ivar Otruba, krajinářský architekt, padagog, experimentátor a laureát ceny Pocta České Komory Architektů o návrhu napsal:

"Nabízené řešení ctí danou urbánní situaci a s pokorou ji dotváří. Neuplatňuje módní a podbízivé trendy, ale respektuje danou situaci, se kterou citlivě pracuje a zhodnocuje ji. Zelená oáza, sevřená okolní brutalistickou zástavbou vstupuje tak do vyvážených a správných funkcí. Celek se jakoby vznáší ve dvou základních vrstvách. Jedna respektuje funkci spojovací, průchozí, bezkonflitní. Druhá pak dává uživateli zažít intimitu, družnost a poučení v prostředí pěstěné vegetace, která prorůstá tímto souvrstvím a současně je spojuje jako další, neodbytný a dominantní prvek se všemi jeho činiteli.

Vstupní a dominantní partií je promenáda, která v podobě dekorativního parteru s květinovými koberci nabízí odpočinek i rušná společenská vyžití. Je vstupní branou do zelené oázy trávníků, luk a stromů, nabízející místa pro různé aktivity. Za pozornost stojí to, jakým způsobem a jakými myšlenkami se kompozice s těmito úkoly vyrovnává. Již zmíněné dvojvrstvé členění prostoru poskytuje jednak možnost rychlého cíleného průchodu k okolní zástavbě bez zbytečného zdržení způsobem tranzitních cest. V další rovině pak nabízí zastavení, odpočinek, vnímání a to díky rozvolněné trase  "obytné cesty". Ostatní zelené plochy trávníků a luk jsou volně přístupné mezi a pod solitéry a skupinami stromů, které vynikají svým ambitem a nejsou rušeny keřovými či jinými bariérami, které by bránily monumentálnímu vnímání celku, i když v kompozici porostů poněkud chybí druhy stálezelené, což by pro dané prostředí bylo jistě prospěšné. Ne však volným "rozptýlením" těchto druhů v celém areálu, ale jejich soustředěním do uceleného útvaru, např. jako protiváha květnaté promenády, na protilehlé partii parku, ukončení hlavní kompoziční osy.

Volné plochy jsou pomístně určeny k aktivní rekreaci, což je potřebné a zdařilé. Parkový celek je po svém obvodu jasně vymezen alejovou a skupinovou výsadbou stromů, doplněnou tvarovanou zelení do podoby masivní pulzující "membrány", poskytující též kolektivní aktivity.

Závěrem možno říci, že park Střed v Mostě je opravdu znovuzrozen a předkládané řešení je významným přínosem městu, jeho obyvatelům i návštěvníkům. A je současně příkladem soudobého zpacování."

Místo:
Most
Návrh:
2020
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Susanne Spurná, Tomáš Rákos