Tržní náměstí, Liberec

Zobrazit info

Zdání klame, Liberec je v plánech placka,
ale ne, je to město horská dráha,
českoněmecká z kamene kráska.
Město a kolem něj za horou hora,
krajina s horskými srázy, vrcholy a stružkami.
Mlha, napínavé drama, tiché panorama.


Navrhujeme náměstí s prostorovou předností lidí před auty, výrazně redukujeme počet parkovacích míst ve prospěch lidí. Předpokládáme parkování v nárožním objektu nových garáží při ústí Šamánkovy ulice, popř. je v tomto místě možné dočasné parkování na terénu než se parkovací dům postaví.

Centrální obytná terasa je vyvýšena nad okolí, využívá výškového rozdílu pro příjemný a bezpečný pohyb lidí. Nadhled je důležitý především vůči vozidlům na městském okruhu. Dále navržená terasa zčásti odcloní auta parkující při jižním okraji náměstí. Obytný parter je organicky propojený s okolní městskou krajinou.

"Horské srázy"
Po obvodu obytné terasy se rytmicky opakuje tzv. “horský sráz”. Jedná se o určitou stylizaci přírodního horského terénu (skála, kameny, vegetace, mikroklima). Tato citace hor se pravidelně střídá se schodišti, které umožňují prostupnost všemi směry.

"Horské vrcholy"
Na centrální ploše se rozprostírají “horské vrcholy”, jehlanovité útvary, které jsou odvráceny od městského okruhu. Tyto zvýšené obytné ostrovy či pokoje s travnatým kobercem odkazují na travnatá sedátka a jsou koncipovány jako součást nábytku na náměstí. Jednotlivé prvky nábytku pro náměstí předpokládáme jako typové výrobky s atypickou specifikací povrchových úprav.

Podmínkou obytného náměstí je propojení jeho středu a okraje. Hlavní vazbu na okolní městskou krajinu cíleně navrhujeme před areálem městského bazénu v podobě pěší zóny s tramvají a se zastávkamí přímo před vstupem do bazénu. Zastávky s nástupní hranou v minimální délce 45m zároveň slouží pro autobusové linky.


Místo:
Liberec
Návrh:
2019
Autor:
Jakub Chvojka
Vizualizace:
Tomáš Popelinský