Okružní křižovatka, Nepomuk

Zobrazit info

Vertikála mezi nebem a zemí směřující Nahoru, a ve vodním zrcadle Dolů. Vertikála navržená jako nehmotná figura rozložená na 60 ocelových tyčí v pravidelném rastru. Pole tyčí je inspirováno svatojánským atributem - vodou (vlnění, zrcadlení, hloubka, chlad). Každá tyč o čtvercovém průřezu má dvě protilehlé stěny kovově tmavé a dvě stěny kovově pololesklé. Tato povrchová diference opakovaná v celém poli vytváří dynamický obraz, který se proměňuje v závislosti na úhlu pohledu, resp. při pohybu kolem objektu.

Návrh:
2016
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Radek Dragoun
Vizualizace:
Tomáš Popelinský
Rozpočet:
5 mil. Kč