Zahrada AMA, Nevřeň

Zobrazit info

Zahrada je protnutí přírody a kultury. Tato zahrada je pokračováním domu, resp. vily a sousedního lesa zároveň. Je to pokus o kultivaci prostoru kolem obydlí bez tradičních zahradnických forem, zahrada jako obyčejná, volná stráň u lesa a hrazený, obytný prostor zároveň.
Struktura travnatých pásů různé kvality je komponována ve svahu souběžně s vrstevnicemi. Střídají se zde obytné a pohledové plochy, pestře kvetoucí pásy vysoké trávy střídá nízký hustý trávník. Při pohledu z obydlí, shora, je tato struktura patrná, při pohledu zdola zůstává ukryta a zahrada působí téměř jako obyčejná stráň u lesa.
Prostor mezi domem a lesem je věnován skandinávské náladě. Pravidelný rastr vřesových polštářů v kamenných kruzích navazuje na borový les s břízkami, borůvčím a brusinkami. V severské zahradě je situována jednoduchá dřevostavba - dutý artefakt s proskleným světlíkem nahoře. Jedná se o malý altán k odpočinku a dětské hře.

Místo:
Nevřeň
Návrh:
2007
Projekt:
2007-2011
Realizace:
2007-2017
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Michal Stavař
Konstrukce:
František Popelka
Foto:
Radovan Boček, Jakub Chvojka