Centrum Caolinum, Nevřeň

Zobrazit info

Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu tak předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, navštívit koncert nebo maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň.
Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel.
Příroda vytváří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly - v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem Země. Centrum je dutina uprostřed vesnice, která má poukázat na místní hlubinnou těžbu kaolinu v 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zpřístupnit veřejnosti.

Dům je postaven na tradičním venkovském, dlouhém půdorysu (cca 37x11m). Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní, stále přístupné, expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí.
Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako troj-kloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hasičskou zbrojnici byla osazena nová socha sv. Floriána na kterou se lidé složili ve veřejné sbírce.

Místo:
Nevřeň
Návrh:
2012
Projekt:
2013
Realizace:
2013-2014
Autor:
Jakub Chvojka, Radek Dragoun
Spolupráce:
Tomáš Fuit - hlavní inženýr projektu
Konstrukce:
Jiří Zikmund
Grafika:
Dušan Sviečka
Rozpočet:
24 mil. Kč
Foto:
Radovan Boček