Mercandinovy sady I, Klatovy

Zobrazit info

Areál Mercandinovy sady je typická stavba krajinářské architektury. Jedná se o výtvor člověka, který vznikl díky jeho spolupráci s přírodou. Klatovský hejtman František Xaver Mercandin inicioval založení parku v letech 1841 - 1845. Návrh je založen na návratu ke komponované krajině, který ctí paměť místa a zároveň umožňuje reflektovat aktuální potřeby společnosti, současný životní styl, resp. ducha doby.

Nová oválná promenáda před kavárnou Kolonáda vychází z historického zahradního parteru. Promenáda se lehce vznáší nad centrálním paloukem díky zvednuté oválné římse. Na centrální parter navazuje vodní plocha s novým přístavištěm a altánem. Uprostřed vodní hladiny byl obnoven kruhový ostrov včetně nové konvexní modelace. Na ostrov byl dle návrhu osazen nový pomník v podobě kruhové lavice z kamene od Václava Fialy, který je dedikován krajinářskému architektu Václavu Weinfurterovi. Na jaře jsou všude na ostrově rozkvetlé narcisy v trávníku.

Soubor staveb v rámci krajinářského areálu obsahuje nový vodní program - před Kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla, uprostřed hladiny rybníka vznikl nový vodní výstřik a dočerpávání vody do rybníka. Dále byl nově konfigurován sochařský program. Původní čtyři alegorické sochy ročních dob Jaro, Léto, Podzim, Zima a pátá socha pomník F. X. Mercandinovi byly situovány jako protiváha Kolonády na analogicky obloukovém půdoryse.

Stavba rovněž zahrnuje kompletní obnovu technické infrastruktury - vodovod, kanalizace, novou přípojku plynu pro Kolonádu, elektro a veřejné osvětlení.

Místo:
Klatovy
Návrh:
2012-2015
Projekt:
2013-2016
Realizace:
2014-2017
Autor:
Jakub Chvojka
Spolupráce:
Radek Dragoun - spolupráce na altánu; Jaroslav Šindelář - transfér soch
Konstrukce:
František Popelka
Arboristika:
Radka Frydrychová
Květinový návrh:
Lucie Davídková
Rozpočet:
30 mil. Kč
Foto:
Ondra Vala